Çapraşık Diş Tedavisi (Ortodonti)

Ortodontinin Amacı

Ortodontik anomalinin meydana gelmesini önlemek,meydana gelmiş ortodontik anomaliyi tedavi ederek iyi bir çiğneme-konuşma,iyi bir estetik ve erişilen durumun kalıcı olmasını sağlamaktır.

Ortodonti alt üst çene ilişkilerinin dişsel ve iskeletsel olarak bozulmasında,çapraşık-çapraz dişler oluşması(alt çene üst çeneye göre daha ileride yada geride konumlanması) süt dişlerinin çürük profilaksisine önem vermemek,çürük süt dişi dolguları yapmamak, yer tutucular yapmamak,erken süt dişleri kaybetmek gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Koruyucu Ortodontik Tedavi

Hastalığı ve anomaliyi meydana gelmeden önlemini almak  en doğrusudur.Ortodontik anomalilerin bir bölümü kalıtımsal olup,çoğunluğu da sonradan kazanılmış anomalilerdir.Sonradan kazanılan anomalilerin büyük bir bölümünün nedeni süt dişlerinde çürük nedeniyle dişlerde oluşan madde kaybı ve erken çekilmiş süt dişleridir.Dolaysıyla;

  1. Süt dişi çürüklerini tedavi etmek
  2. Erken yaşta diş fırçalama alışkanlığı kazandırma
  3. Fluor uygulaması yaparak çürük proflaksisini sağlamak
  4. Suların merkezi olarak florlanmasını sağlamak
  5. Gebelikten başlıyarak düzenli fluor alınması
  6. Kötü alışkanlıklardan dolayı gelebilecek ortodontık anomalilerden korunmak için en erken dönemde bu alışkanlıklardan hastayı vaz geçirmektir. Buda en gec sürekli kesici dişlerin sürmesinden önce olmalıdır.Bu terk telkin yada özel aygıtlarla yapılmalıdır. 
  7. Süt dişlerinde oluşan erken temaslardan dolayı diş ve çenelerde çapraz kapanış yaratabilir.Bu erken temes büyük sorunlara yol açmadan müdahale etmek gerekir.
  8. Ön kesici dişlerde çapraz bir kapanış söz konusu ise çenelik(chin-cap)takılarak bunun önüne geçilebilir.
  9. Erken süt dişikayıplarında ortodontik anomalilerin olmaması için yer tutucu aparyelerin yapıması gerekir.
  10. Ve önemlisi ortodontik çapraşıklığa neden olabilecek diş ve dişlerin önceden hekim görmesi ona göre tedavi yöntemini belirleyerek tedaviye gitmesi anomalinin önüne geçer.

ortodonti-tedavisi-2

Ortodonti, dişlerin diş kavislerine ve çenelerin bazal kavislerine göre, diş kavislerinin birbirlerine göre, çenelerin bazal kısımlarının birbirlerine ve yüze göre , bu yapılarla ilgili komşu yumuşak dokuların normal ilişkilerini belirlenerek anormal olanların saptanarak, düzeltilmesini sağlayan ve anormal ilişkilerin meydana gelmesini engellemeye çalışan dişhekimliğinin bir dalıdır.Halk içinde "diş teli" olarak bilinir.

Ayrıca ortodonti sadece diş ve çenelerdeki uyumsuzluk ve anomalileri,çene yüz bölgesindeki anomalilerin yanında; dudak-damak yarıklı hastaların doğumundan itibaren estetik cerrahlar ve KBB'li uzmanlarla birlikte koordineli bir biçimde tedavilerini de yapar.

Ortodontik tedavinin yaşı nedir ?   

Ortodontik tedavi her yaşta uygulanabilir. Hastanın iskeletinde bir problem yoksa ve sadece dişlerinde çapraşıklıklar varsa ortodontik tedavi yapılabilir. Basit fizik kuralı vardır; " Bir dişe kuvvet uygulandığında o diş mutlaka kuvvet yönünde hareket eder". Hastanın yaşı sadece hareketin süresini etkiler. Dolayısıyla ortodontik tedavi her yaşta yapılabilir. Yeterki ağız sağlığı yerinde ve hijyen yeterli olsun!

Ortodontik tedavinin süresi nedir ?   

Ortodonti uzun zaman gerektiren bir tadavidir. Hastanın sahip olduğu anomaliye ve uygulanan tedavi şekline göre tedavi süresi genelde 8 ay ile 2,5 sene arasında değişir. 

Pekiştirme Tedavisi:

Ortodontik tedavi bittikten sonra,diş ve çene yapısının geri dönmemesi için, bazen aktif ortodonti tedavi süresi kadar, çeşitli retainerlar kullanılarak( sabit yada hareketli olabilir) pekiştirme tedavisi  yapılır.

ortodonti-tedavisi-3